INDIVIDUAL ARCHITECTURE SOLUTIONS

PROCES PROJEKTOWY:

 

ETAP I

ZAPOZNANIE SIĘ Z INWESTOREM, JEGO MARZENIAMI, POTRZEBAMI, ZAŁOŻENIAMI.

ETAP II

DOSTARCZENIE PRZEZ INWESTORA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PROJEKTU W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

Z URZĘDU MIASTA LUB GMINY:

  1. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY - DOKUMENT DO OTRZYMANIA W LOKALNYM URZĘDZIE.

  2. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - DOKUMENT DO OTRZYMANIA W LOKALNYM STAROSTWIE W WYDZIALE GEODEZJI.

OD GEODETY:

  1. AKTUALNA MAPA SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWA "MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500 - WYKONANA PRZEZ DOWOLNEGO GEODETE.

OD GEOTECHNIKA:

  1. OPINIA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO - WYKONANA PRZEZ DOWOLNEGO GEOTECHNIKA.

WARUNKI PODŁĄCZENIA MEDIÓW:

  1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - DOKUMENT DO OTRZYMANIA W LOKALNYM ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM.

  2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI GAZOWEJ - DOKUMENT DO OTRZYMANIA W LOKALNYM ODDZIALE GAZOWNI (W PRZYPADKU GDY PLANOWANE JEST KORZYSTANIE Z GAZU).

  3. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI WODOCIĄGU I KANALIZACJI - DOKUMENT DO UZYSKANIA W LOKALNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY MOGĄCE WYNIKNĄC W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU.

ETAP III

INWENTARYZACJA.

ETAP IV

KONCEPCJA.

ETAP V

PROJEKT.

1/11