INDIVIDUAL ARCHITECTURE SOLUTIONS

1/6

RESTRUKTURYZACJA PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE | KONKURS - GRAND PRIX

LOKALIZACJA: SOŚNICOWICE

WSPÓŁPRACA: MGR INŻ ARCH. AGATA GĄSOWSKA & MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW KOZIOŁ