INDIVIDUAL ARCHITECTURE SOLUTIONS

1/8

REWITALIZACJA OBSZARÓW: RYNEK WIELUŃSKI, ULICA ŚW. ROCHA, ULICA GUGLIELMO MARCONIEGO W CZĘSTOCHOWIE | KONKURS

LOKALIZACJA: CZĘSTOCHOWA

WSPÓŁPRACA: MGR INŻ ARCH. AGATA GĄSOWSKA & MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW KOZIOŁ