INDIVIDUAL ARCHITECTURE SOLUTIONS

1/9

KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

LOKALIZACJA: KROŚNICA

WSPÓŁPRACA: MGR INŻ ARCH. AGATA GĄSOWSKA & MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA SOWA - PICZ