INDIVIDUAL ARCHITECTURE SOLUTIONS

1/7

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PLACU DWORCOWEGO W OPOLU

LOKALIZACJA: OPOLE

AUTOR: MGR INŻ ARCH. AGATA GĄSOWSKA + INŻ. ARCH. MARTA WÓJCIK