INDIVIDUAL ARCHITECTURE SOLUTIONS

1/3

PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ WYMIENNIKOWNI CIEPŁA NA SALĘ DO ĆWICZEŃ WYSIŁKOWYCH | LOKALIZACJA: OPOLE